www.wroclaw.pl

Nowe trasy rowerowe w aglomeracji wrocławskiej

W ramach trzech projektów, w dziewięciu gminach aglomeracji wrocławskiej powstaną nowe trasy rowerowe. Finansowane będą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Liderem partnerstw jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, która będzie odpowiadać za nadzorowanie realizacji i rozliczanie inwestycji w gminach.

Dzięki dofinansowaniu zostanie wybudowana sieć dróg dla rowerów oraz parkingi P&R i B&R na terenie gmin: Oborniki Śląskie, Kobierzyce, Wisznia Mała, Gmina Miasto Oleśnica, Sobótka, Kąty Wrocławskie, Jelcz-Laskowice, Miękinia oraz Żórawina. W sumie do 2022 roku powstanie około 25 kilometrów nowych tras. Realizacja tych inwestycji pomoże wielu osobom, które wybierają rower w drodze do pracy lub na rekreacyjne wycieczki po regionie. 

Gdzie powstaną drogi rowerowe i parkingi P&R

Łączna wartość dofinansowania dla tych inwestycji to około 27 milionów złotych.  
 

 

Kolejne inwestycje 

Na przełomie roku ARAW S.A., otrzymał również dofinansowanie na realizację projektu "Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Miękinia i Żórawina". Wartość dofinansowania to 4 793 701,06 zł. Gmina Miękinia jest odpowiedzialna za realizację drogi dla rowerów w ciągu drogi publicznej gminnej nr 104 898 D relacji Lutynia – Krępice wraz z parkingiem B&R oraz budowę parkingu P&R i B&R w Czernej. Gmina Żórawina jest odpowiedzialna za realizację drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej 1972D od miejscowości Mnichowice do Żórawiny oraz budowę parkingu P&R i B&R w rejonie stacji kolejowej Żórawina. Projekt ma zostać zrealizowany do końca sierpnia 2021 r.
 

Regionalny Program Operacyjny

RPO WD 2014-2020 jest jednym z szesnastu programów regionalnych, zarządzanych przez Samorządy Województw. Program składa się z 11 osi priorytetowych, w tym 7 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 mld 618,9 mln euro) i 4 z Europejskiego Funduszu Społecznego (554,4 mln euro). Na cały Program została przeznaczona kwota 2 miliardów 252 milionów Euro, co w przeliczeniu daje kwotę około 9 miliardów złotych, które zostaną zainwestowane w najbliższych latach w rozwój regionu.