www.wroclaw.pl

Nasze wydarzenia

Zespół ARAW corocznie organizuje kilkanaście wydarzeń biznesowych, które swoim zasięgiem obejmują bardzo różne branże. Efektem tych spotkań jest wrocławska platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów. Dzięki licznej frekwencji i ogromnemu zaangażowaniu uczestników tworzy się specyficzny i szeroko już uznany wrocławski ekosystem biznesowy.

Integracja środowiska biznesowego

Naszym flagowym wydarzeniem jest oczywiście Made in Wrocław, którego kulminacyjnym punktem jest konferencja i targi organizowane na jesień każdego roku. Więcej o tej inicjatywie można znaleźć na stronie made-in-wroclaw.pl.

Oprócz tego jesteśmy współorganizatorami różnych inicjatyw podejmowanych przez wrocławski biznes. Są to wydarzenia bardzo często kierowane do konkretnego sektora, które przede wszystkim skupiają się na wymianie informacji i przekazywaniu najnowszych trendów dotyczących prowadzenia biznesu. 

Spośród naszych inicjatyw można jeszcze wymienić śniadania biznesowe, spotkania grupy HR+ oraz inne mniejsze, choć przynoszące nam niemało satysfakcji.

Ekosystem startupowy

Kolejnym niezmiernie ważnym elementem naszego kalendarza jest szereg spotkań kierowanych w stronę wrocławskiej branży technologicznej, w tym w kierunku naszego ekosystemu startupowego. Jednym z nich są Ewolucje, które przyciągają osoby głodne inspiracji i wiedzy jak prowadzić dobrze prosperujący biznes. Na ich potrzeby odpowiadają zaproszeni goście, którym już udało się odnieść wielki sukces. Z edycji na edycję poruszamy nowe interesujące tematy i staramy się wyjść naprzeciw zmieniającym się globalnym trendom.

Wśród bardzo dobrze odbieranych wydarzeń należy również wymienić serię naszych spotkań Startup Wrocław - meetup, w które bardzo chętnie biorą udział przedstawiciele startupów, studenci, reprezentanci i pracownicy wrocławskich korporacji oraz instytucje otoczenia biznesu. Meetupy to mniejsze spotkania, które charakteryzują się dobrą atmosferą i jeszcze lepszym networkingiem.