www.wroclaw.pl

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z wizytą we Wrocławiu

Partnerska organizacja ARAW odpowiedzialna na szczeblu krajowym za internacjonalizację nauki i polskich uczelni, odwiedziła Wrocław w ramach wizyty studyjnej. Rozmowy dotyczyły dokonań na polu umiędzynarodowienia akademickiego Wrocławia i perspektywy współpracy w ramach nowych programów NAWA.

Od 2017 r. powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego NAWA skutecznie wdraża programy dla naukowców, instytucji i studentów, których celem jest internacjonalizacja polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. W ramach działań Agencji mieści się również promocja zagraniczna Polski jako miejsca o szerokich perspektywach edukacyjnych i badawczych.

Wizyty w miastach akademickich

W ramach wizyt studyjnych NAWA, reprezentowana przez przedstawicieli Pionu Komunikacji i Promocji – Radosława Wojnowskiego i dr Joannę Jancz, odwiedza wszystkie najważniejsze ośrodki akademickie kraju, poznając dorobek i programy realizowane na uczelniach, w tym także nawiązując kontakty z nowymi władzami szkół wyższych. Prowadzone są także rozmowy z instytucjami, które mogą pochwalić się działaniami na rzecz społeczności międzynarodowej oraz promocji gospodarczej i akademickiej realizowane przy wsparciu budżetu miejskiego. Program wizyty we Wrocławiu obejmuje m.in. spotkania z Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Przyrodniczym i Uniwersytetem Medycznym. Motywem przewodnim wizyty w stolicy Dolnego Śląska stała się rzeźba Oskara Zięty stojąca na Wyspie Daliowej, właśnie o nazwie „Nawa”.

 

Rozmowy o współpracy

ARAW realizuje obecnie jeden projekt z dofinansowaniem NAWA – projekt partnerski z Uniwersytetem Przyrodniczym „Skills for Studies!” promujący za granicą kursy e-learningowe z biologii i chemii – i jak wskazuje wynik rozmów, prawdopodobnie nie będzie to ostatnia wspólna inicjatywa. W spotkaniu w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej wzięli także udział przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Akademickiego, unikatowej w skali kraju instytucji w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia, łączącej środowisko akademickie z miastem i biznesem.