www.wroclaw.pl

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARAW S.A. - 12 grudnia 2023 r.

Uprzejmie informujemy o zwołaniu przez Zarząd spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248319, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 grudnia 2023 r. na godz. 11:00 we Wrocławiu, pl. Solny 14, p. II (Siedziba Spółki).

Pliki do pobrania