www.wroclaw.pl

Montaż przeciwpożarowych klap oddymiających wraz z instalacją zasilającą i sterującą urządzeń, przebudową dachu i remontem elementów przyległych

Przedmiot zamówienia: Montaż przeciwpożarowych klap oddymiających wraz z instalacją zasilającą i sterującą urządzeń wraz z integracją z istniejącą instalacją ppoż., wykonaniem okablowania instalacji monitoringu wizyjnego klatek schodowych, przebudową dachu i remontem elementów przyległych przy pl. Solnym 14-14a, 50 - 062 Wrocław.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-df2e7e75-5ebd-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

 

Znak sprawy: ZP/TP/12/2023/ARAWSA

 

Składanie ofert: do dnia 19 października 2023 r. do godz. 10:30

Otwarcie ofert: w dniu 19 października 2023 r.  o godz. 11:00

 

Pliki do pobrania