www.wroclaw.pl

Montaż przeciwpożarowych klap oddymiających wraz z instalacją zasilającą i sterującą urządzeń, przebudową dachu i remontem elementów przyległych

Przedmiot zamówienia: Montaż przeciwpożarowych klap oddymiających wraz z instalacją zasilającą i sterującą urządzeń, przebudową dachu i remontem elementów przyległych przy pl. Solnym 14-14a, 50 - 062 Wrocław.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-61b5cdf8-0430-11ee-9355-06954b8c6cb9

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-61b5cdf8-0430-11ee-9355-06954b8c6cb9
https://araw.pl/ogloszenia-i-przetargi

Znak sprawy: ZP/TP/8/2023/ARAWSA

Składanie ofert: do dnia 05 lipca 2023 r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert: w dniu 05 lipca 2023 r. o godz. 10:00

Pliki do pobrania