www.wroclaw.pl

Misja gospodarcza dolnośląskich instytucji otoczenia biznesu do Pragi

Na zaproszenie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej wzięliśmy udział w misji gospodarczej dolnośląskich instytucji otoczenia biznesu do Pragi. Jej celem było rozpoznanie możliwości prowadzenia biznesu przez firmy z Dolnego Śląska u naszych południowych sąsiadów, jak również wypromowanie potencjału ekonomicznego naszego regionu.

W misji oprócz organizatora oraz Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej uczestniczyli przedstawiciele instytucji działających na poziomie wojewódzkim czy lokalnym:

a także jednostek uczelni Wrocławia:

Ambasada RP Praga

Podczas wizyty w czeskiej stolicy mieliśmy okazję spotkać się m.in. z przedstawicielami zagranicznego biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i polskich firm działających w Czechach, które podzieliły się z nami swoim doświadczeniem. Jak się okazuje, warto zwrócić uwagę na specyfikę czeskiego rynku i kluczowe różnice w podejściu do biznesu u Czechów.

PAIH Praga

Misja była również okazją do nawiązania kontaktów z Ambasadą RP w Pradze, Ministerstwem Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, Urzędem Krajskim Kraju Środkowoczeskiego (region partnerski Dolnego Śląska), a także kancelarią PETERKA & PARTNERS, która pomaga przedsiębiorcom w zakładaniu działalności na terenie Czech.

UK Kraju Środkowoczeskiego

Misja była jednym z działań w projekcie „Promocja Dolnego Śląska w kraju i za granicą w obliczu zmian w gospodarce światowej” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, realizowanego przez DAWG Sp. z o.o.

Kancelaria Peterka & Partners