www.wroclaw.pl

Marcowe wydanie biuletynu www.wroclaw.pl

Trzecie tegoroczne wydanie bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia – wroclaw.pl powstawało w nieprzewidzianych wcześniej przez nikogo warunkach. Rozpoczynaliśmy je tworzyć z wiarą, że ponownie uda się przekazać wiele różnych spraw, którymi żyje nasze miasto. Kończyliśmy natomiast skupieni na jednym temacie, którym żyje cały świat. Na walce z koronawirusem.

Stan nadzwyczajny

Stan zagrożenia epidemicznego, jaki mamy w Polsce, narzuca nam wszystkim zarówno dyscyplinę, jak i konieczność poczuwania się do odpowiedzialności za wszelkie działania, które mogą przyczynić się do wyhamowania pandemii.

Dlatego postanowiliśmy dołączyć do bieżącego wydania biuletynu specjalny dodatek, który mamy nadzieję niesie ze sobą użyteczne informacje, zalecenia i porady na temat m.in. zachowania i postępowania w obliczu epidemii, pod którymi podpisuje się Miejski Sztab Monitorujący we Wrocławiu.

Informacje dla osób z grupy ryzyka

W związku z tym również gros nakładu bieżącego numeru biuletynu trafi wprost do skrzynek pocztowych osób najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem i na rozwój choroby COVID-19 – do seniorów i osób z przewlekłymi schorzeniami. Oczywiście, gazeta będzie dostępna także w otwartej dystrybucji w różnych punktach miasta. 

W specjalnym dodatku, który opatrzyliśmy po prostu tytułem „Koronawirus”, podajemy m.in. wiele numerów telefonów, mogących się przydać seniorom. Zachęcamy do korzystania z nich w celach informacyjnych, a także w razie zaistnienia trudnej sytuacji.

Informacje ważne dla mieszkańców

Piszemy także o elektronicznej rekrutacji do wrocławskich szkół i przedszkoli. Departament Edukacji UM Wrocławia przygotował zmiany, w związku z sytuacją epidemiczną, odnośnie do systemu rekrutacji dzieci do szkół i przedszkoli. Natomiast kryteria przyjęć pozostają bez zmian – wszystkie przypominamy, łącznie z istotnymi terminami, na stronach 11-14 marcowego biuletynu.

Informator poświęcony koronawirusowi stanowi zewnętrzną obwolutę najnowszego 20-stronicowego biuletynu. W części zasadniczej wydania znajdują się również inne tematy ważne dla mieszkańców: inwestycje, remonty, czy zbliżający się wielkimi krokami Panel Obywatelski.

Czytaj marcowy biuletyn wrolaw.pl