www.wroclaw.pl

Konferencja i forum gospodarcze „Dolny Śląsk – Polska – Azja”

Rozpoczęła się konferencja naukowa i forum gospodarcze „Dolny Śląsk – Polska – Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro”, która spotkała się z życzliwym i szerokim odzewem ze strony środowisk akademickich, biznesowych, politycznych i dyplomatycznych. Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Wrocławia.

Liczne kontakty gospodarcze pomiędzy Dolnym Śląskiem i Polską a krajami azjatyckimi, a także ogromny dorobek naukowy polskich badaczy dotyczący aspektów kulturowych i gospodarczych Azji podyktowały zorganizowanie forum, którego celem będzie integracja środowisk i szansa na nawiązanie nowych kontaktów. Konferencję zorganizował komitet wywodzący się z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. To władze tych uczelni rozpoczęły dwudniowe wydarzenie, które jako jedno z pierwszych po dłuższym odbywa się głównie w formule stacjonarnej.

Przedstawiciel Ambasady Republiki Indii podczas wystąpienia na sesji plenarnej

W sesji plenarnej przemówili J.E. Nguyen Hung, Ambsador Wietnamu, J.E. Nagriz Gurbanova, Ambasador Azerbejdżanu, S.K. Ray - Pierwszy Sekretarz Ambasady Republiki Indii oraz J.E. Bachrom Babajew, Ambasador Uzbekistanu. Kolejne sesje przeznaczone są na wystąpienia dotyczące m.in. potencjału współpracy z Chinami, realizacji celów rozwojowych przedsiębiorstw polskich i japońskich oraz inwestycjom azjatyckim w Polsce. 

Drugi dzień to 5 Forów poświęconych poszczególnym rynkom: Chińskie, Japońskie, Koreańskie, Indyjskie oraz Forum Azji Centralnej i Zachodniej, a także Forum ASEAN i sesja humanistyczna. Udział w sesjach weźmie ponad 60 naukowców i badaczy z uczelni naszego regionu (Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, oddziały Polskiej Akademii Nauk), a także z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego w Tbilisi oraz ośrodków pozaakademickich, jak Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu, Indo-European Educational Foundation w Nysie czy Fundacja Kaukaska.

Wśród partnerów wydarzenia znaleźli się m.in. Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, Bank of China czy kancelaria Olesiński i Wspólnicy.