www.wroclaw.pl

Informacja w sprawie ofert na opracowanie dokumentu analityczno-badawczego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku dokonanej przez Zamawiającego analizy ofert na opracowanie dokumentu analizy zapotrzebowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na rozwiązania innowacyjne i działalność badawczo-rozwojową we współpracy z uczelniami wyższymi i jednostkami naukowymi, wyłoniono firmę:

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak,
Kazimierz Biskupi, 62-530, Bochlewo 35a

Dziękujemy za przesłanie ofert.