www.wroclaw.pl

Finał praktyk zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Dobry staż – lepsze jutro"

Blisko 350 uczniów z wrocławskich szkół zawodowych i branżowych wzięło udział w projekcie „Dobry staż - lepsze jutro. Zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych”. Przedsięwzięcie zrealizowała Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA wspólnie z Gminą Wrocław.

Projekt został zrealizowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Gminę Wrocław z funduszy unijnych.

Program „Dobry staż – lepsze jutro” w liczbach

  • Liczba uczestników/stażystów – ok. 350
  • Liczba uczestników/firm prowadzących staże – ponad 120
  • Liczba szkół w projekcie – 9
  • Czas spędzony na stażu przez każdego z uczestników – 150 godzin
  • Liczba specjalizacji (branż) uczestników projektu – 18

W projekcie wzięli udział uczniowie, którzy kształcą się w m.in. w następujących specjalizacjach: technik ekonomista, technik eksploatacji portów i terminali, technik elektromechanik, technik handlowiec, kucharz, cukiernik, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy i technik montażu energii odnawialnej.

- Uczniowie mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zawodzie, w którym się kształcą, zapoznania się z warunkami pracy w rzeczywistym środowisku biznesowym, jak również zweryfikowanie planów zawodowych - mówi Mateusz Kędroń z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, kierownik projektu. - Te założenia doskonale się spełniły. Podstawowy cel, czyli zdobycie dodatkowych kompetencji dzięki praktycznym działaniom, został zrealizowany – potwierdza Magdalena Kuśmierska, szkolna koordynatorka projektu w Lotniczych Zakładach Naukowych. Szkołę na Psim Polu w projekcie reprezentowało kilkudziesięciu uczniów.
 
Barbara Wojciechowska, która prowadzi biuro rachunkowe Innowacje Barbara Wojciechowska, dodaje: - Najważniejszy walor projektu stażowego to okazja na zdobycie przez młodych ludzi doświadczenia zawodowego. Praktyczne umiejętności zawsze się przydają i procentują w przyszłości. Dla mnie ważne było zaangażowanie stażystów. Moi podopieczni bardzo chętnie realizowali wyznaczone zadania, dopytywali, okazywali zainteresowanie pracą.
Uczniowie pracowali pod okiem specjalistów
 

Dobry staż – korzyści firm

W ramach projektu pracodawca otrzymywał refundację za przygotowanie stanowiska pracy w wysokości 2000 zł. Mógł za to zakupić materiały zużywalne i podstawowe narzędzia pracy. Natomiast opiekun stażu ze strony firmy miał dodatek do wynagrodzenia w wysokości 500 zł.

Przy okazji realizacji „Dobrego stażu” pojawiły się dodatkowe korzyści dla firm. To była okazja na zaangażowanie nowych pracowników, bowiem wrocławscy pracodawcy borykają się z brakiem specjalistów i trudnościami z ich znalezieniem.

 - Pracodawca miał możliwość przeszkolenia młodego pracownika, jak również sprawdzenia jego umiejętności i wiedzy wyniesionej ze szkoły. I choć w ramach projektu pracodawca nie był zobowiązany do zatrudnienia uczniów, to 52 procent z nich otrzymało propozycję dalszej współpracy – mówi Anna Jaworska z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. – Już po zakończeniu planu stażowego pracodawcy dopytują o możliwość przyjęcia dodatkowych stażystów. Projekt zainicjował kulturę stawiania na młodych i inwestowanie w wiedzę praktyczną osób wchodzących na rynek pracy.

- Wyjątkowo ważne jest w tym przedsięwzięciu, że tak dużo wrocławskich firm wzięło w nim udział. Należy docenić, że firmy dzielą się praktyczną wiedzą z uczniami i umożliwiają im start w życiu zawodowym. To nadzwyczajna wartość tego projektu. Cieszymy się, że projekt przyniósł pozytywny odzew i udało nam się zrealizować cały plan. I to w dobie pandemii, z którą się wszyscy zmagaliśmy - mówi Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. 
 

Uczniowie zadowoleni z udziału w „Dobrym stażu”

Uczniowie nie pracowali za darmo. Otrzymywali 2070 zł wynagrodzenia stażowego. Przy czym 90 proc. z nich odpowiedziało, że najważniejsze to właśnie nabycie umiejętności praktycznych, a sam fakt otrzymania stypendium stażowego nie miał takiego znaczenia.

Aż 97 proc. stażystów stwierdziło, że chętnie ponownie wzięliby udział w projekcie, a 99 proc. zachęci innych uczniów do odbycia stażu w ramach projektu.

- Oznacza to, że na wrocławskim rynku pracy mamy zmotywowaną młodzież, która w dodatku jest świadoma, jak ważna dzisiaj jest wiedza praktyczna - podsumowuje Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. 
 
 
Projekt "Dobry staż - lepsze jutro" jest dofinansowany w ramach Osi priorytetowej 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Dofinansowanie z UE w ramach RPO WD 2014-2020