www.wroclaw.pl

Dobry staż lepsze jutro - półmetek projektu

„Dobry staż lepsze jutro – zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych” to projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Gminę Wrocław. Stażyści już rozpoczęli pierwsze praktyki, które dają im szansę na lepszą pracę w przyszłości.

Głównym celem tego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów wrocławskich szkół zawodowych, w szczególności poprzez zwiększanie efektywności kształcenia zawodowego. Działania przewidziane w projekcie to przede wszystkim staże uczniów w przedsiębiorstwach aglomeracji wrocławskiej, ale także zajęcia dodatkowe dla uczniów z podstaw przedsiębiorczości, zajęcia branżowe, przyznanie stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom oraz szkolenia dla kadry nauczycielskiej. 

– Projekt realizujemy przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w partnerstwie z Gminą Wrocław, w imieniu której projekt realizuje 9 szkół zawodowych i branżowych. W projekt jest zaangażowanych również kilkadziesiąt firm z terenu aglomeracji – mówi Mateusz Kędroń z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Wachlarz możliwości

W programie bierze udział aż 47 firm, w których uczniowie mogą odbyć staże i praktyki. Uczniowie mogą wziąć udział w praktykach w najróżniejszych branżach, m.in. w biurach rachunkowych, hotelach, salonach fryzjerskich, fabrykach, cukierniach i wielu innych. To dla nich jeden z pierwszych kontaktów z rzeczywistą pracą w wybranym przez siebie zawodzie, a dla pracodawców możliwość przeszkolenia ewentualnego przyszłego pracownika i sprawdzenie jego predyspozycji. 

– Zdecydowaliśmy się przyjąć w tym roku 5 praktykantów. Ich obecność u nas została rozłożona na 2 wakacyjne miesiące. Młodzież z technikum ma u nas pierwszy raz styczność z prawdziwym biznesem. Staramy się pokazać młodzieży, jak wygląda praca fryzjera od podszewki. Naprowadzamy ich na właściwe tory pozyskiwania wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z wybranym przez nich zawodem – mówi Maciej Czasnowski z Warsztatu Fryzur Męskich.

– Bardzo się cieszymy, że mimo pewnych trudności udało się nam zorganizować na sezon wakacyjny staże i praktyki dla ponad 120 uczniów. Mamy nadzieję, że dobrze wykorzystają ten czas – podkreśla Mateusz Kędroń. 

Stypendia dla najzdolniejszych

W ramach projektu wypłacane są także stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów w wysokości 10 000 zł rocznie - w sumie skorzystały z nich 63 osoby. Stypendyści zostali również objęci 15-godzinnymi dodatkowymi zajęciami branżowymi - organizowane były przez szkoły i ARAW SA we współpracy z firmami szkoleniowymi.

W projekcie biorą udział uczniowie i nauczyciele dziewięciu wrocławskich szkół:

Szansa dla nauczycieli i przedsiębiorców

Ponadto w ramach projektu przeprowadzane są szkolenia dla nauczycieli z kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. To z pewnością szansa dla nauczycieli, którzy mogą zyskać dodatkowe umiejętności i rozwijać się w swoim zawodzie.

To jednak nie wszystko. Przedsiębiorcy, którzy przyjmują stażystów i praktykantów, wyznaczają opiekuna staży, który za wkład pracy szkoleniowej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia. Do tego ze środków projektu finansowane są koszty organizacji stażu poniesione przez pracodawcę w ustalonym limicie. 

– W pracy z młodzieżą są wzloty i są upadki. Uważam, że najważniejsze jest to, aby stażyści mieli świadomość wiedzy i umiejętności, jakie mogą wynieść z takiego stażu oraz tego, jaką przewagę może im dać to na rynku pracy. Współpraca układa się pomyślnie, choć niejednokrotnie spotykamy się ze zdziwieniem młodzieży w kwestii spraw fundamentalnych takich jak porządek, dyscyplina, etyka pracy, zaangażowanie i motywacja – podsumowuje współpracę Maciej Czasnowski z Warsztatu Fryzur Męskich. – Jeśli mamy do czynienia ze świadomym stażystą, który jest otwarty na wiedzę oraz pracodawcą który chętnie się nią dzieli, w mojej ocenie taki mariaż może być bezcenną wiedzą i przewagą w stosunku do rówieśników, którzy nie mieli podobnych doświadczeń – dodaje.

Firmy, które biorą udział w tej inicjatywie to m.in.:

I inne firmy, w których uczniowie mogą rozwijać zawodowe umiejętności.