www.wroclaw.pl

Broszura: Współpraca biznesu i środowiska akademickiego

W dynamicznym krajobrazie współpraca między biznesem a edukacją staje się kamieniem węgielnym innowacji. Niniejsza broszura koncentruje się na kluczowej roli, jaką odgrywa ta synergia w dywersyfikacji podejść i modeli edukacyjnych, tworząc dynamiczną platformę do wykorzystywania różnych źródeł wiedzy.

Zapoznaj się z publikacją "Współpraca biznesu i środowiska akademickiego".