www.wroclaw.pl

Bezpłatne warsztaty dla dolnośląskich MŚP. Startup Wrocław: Ewolucje, online już 26 sierpnia

Już 26 sierpnia odbędzie się 6. edycja Wrocław Startup: Ewolucje. Zespół Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej wraz z partnerami przygotował cykl czterech bezpłatnych warsztatów przeznaczonych dla dolnośląskich startupów oraz MŚP.

Zajęcia poprowadzą eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w biznesie oraz w pracy z międzynarodowymi klientami. Wśród naszych prelegentów znajduje się między innymi Magdalena Jabłońska z MIT EF CEE oraz Colin McKeand znany jako Scotland’s Mister Networking.

Celem naszych wydarzeń od zawsze było dzielenie się wiedzą i networking. Edukowanie i inspirowanie przedsiębiorców do rozwoju własnych działalności nie tylko sprzyja dobru naszego miasta, ale także tworzy niezwykłą społeczność. - mówi Paulina Muszyńska, organizatorka warsztatów. - Na tegorocznym wydarzeniu szczególną uwagę poświęciliśmy zarówno elementom teoretycznym, jak i wymiarowi praktycznemu. Przygotowane zadania ułatwią przedsiębiorcom implementację nowych strategii do własnych biznesów.

Uczestnicy warsztatów Wrocław Startup: Ewolucje będą mogli poszerzyć swój zakres wiedzy i zdobyć nowe zdolności w różnych obszarach tematycznych:

Warsztaty dedykowane są przedsiębiorcom z określonych specjalizacji: branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i sztuczne, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Zajęcia odbywają się w blokach 3-godzinnych:

Zapewniamy kameralny charakter spotkań - na każdy warsztat zapraszamy maksymalnie 10 osób, a każdy uczestnik może wziąć udział w dwóch blokach tematycznych. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, finansowany ze środków unijnych w ramach pomocy de minimis dla firm.

Wydarzenie odbędzie się 26 sierpnia 2021 r.

Rejestracja i szczegółowa agenda: https://www.wroclaw.pl/startupy/ewolucje2021 

Regulamin wydarzenia dostępny pod linkiem: https://www.wroclaw.pl/startupy/files/regulaminy/regulamin-udzialu-w-warsztatach.pdf

 

Partnerami wydarzenia są: ITCorner, PLUGin Foundation oraz MIT EF CEE.

Partnerami społecznościowymi są: IdeaPlace, ConcordiaDesign Wrocław, inQUBE, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej oraz Wrocławski Park Technologiczny.

Patronami medialnymi są: Radio Wrocław oraz Radio RAM.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. “Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”. Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.