www.wroclaw.pl

ARAW w roku 2022 ー podsumowanie naszych działań

Za nami kolejny pracowity rok, o którym możemy mówić z satysfakcją, pomimo że nie obyło się bez niespodzianek. ー Oczywiście liczyliśmy na powrót do względnej normalności po dwóch latach zawirowań związanych z pandemią. Szybko jednak okazało się, że rok 2022 przyniósł kolejne nieprzewidziane wyzwania. Od 24 lutego funkcjonujemy w nowej rzeczywistości społecznej i gospodarczej, co nie pozostaje bez wpływu na większość realizowanych przez nas działań. Ale i tym razem pokazaliśmy, że jesteśmy silnym i zgranym zespołem ー mówi Magdalena Okulowska, Prezes Zarządu ARAW.

Biznes i inwestycje

Mimo że rok 2022 był bardzo wymagający, przyniósł konkretne rezultaty w postaci kolejnych zrealizowanych biznesowych projektów. Pierwsza część roku, jak dla wszystkich, była trudna, ale wspólnymi siłami w połączeniu z przedstawicielami biznesu poradziliśmy sobie z tą kryzysową sytuacją. Powrót do pełnowymiarowych stacjonarnych wydarzeń, które w tym roku mieliśmy okazję organizować, udowodnił siłę i ciągłą potrzebę spotkań. XXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu, kolejna edycja Made in Wroclaw to tylko kilka przykładów potwierdzających tezę o konieczności kontynuacji takich projektów w kolejnych latach podsumowuje dyrektor Centrum Wspierania Biznesu Mateusz Jarzombek.Również kontynuacja procesu uzyskiwania pozwoleń na pracę i pobyt pracowników firm aglomeracji uświadomiła nam, jak bardzo ważne i potrzebne jest to narzędzie wspierania inwestorów.  

Szósta edycja konferencji Made in Wroclaw

Mijający rok okazał się bardzo intensywny i obfitujący w projekty. Są to zarówno zupełnie nowe bezpośrednie inwestycje w aglomeracji wrocławskiej, jak i dalszy rozwój firm, które już prowadzą tutaj swoją działalność. ー Jeśli chodzi rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych, to możemy wymienić nowych inwestorów takich jak: Controlant, Jabil, iTech Art czy centrum usług wspólnych firmy BASF. Bardzo cieszy nas dalszy rozwój zadomowionych już we Wrocławiu firm. Dla przykładu wymienię chociażby EY GDS, Spyrosoft czy Fresenius Kabi. Również w sektorze produkcyjnym odnotowaliśmy bardzo duże ożywienie: ciągły rozwój LG Energy Solution, Align Technology czy Nestlé Purina, ale też zupełnie nowe inwestycje, które będziemy mogli ogłosić z początkiem 2023 r. wylicza Aleksandra Kłonowska-Drozd, kierowniczka Zespołu ds. Obsługi Inwestora, który w tym roku dostał ponad 100 zapytań inwestorskich, przyczynił się do otwarcia 13 nowych firm, a tym samym do powstania ponad 3000 nowych miejsc pracy w sektorach produkcji, IT i usług biznesowych.

Przedstawiciele ARAW prezentujący raport Polskie Startupy 2022 podczas wrocławskiej premiery

Cały rok pracowaliśmy nad wzmocnieniem wrocławskiego ekosystemu startupowego i z dumą ogłaszaliśmy kolejne sukcesy naszych spółek. Rok 2022 kończymy z niesamowitymi wyróżnieniami, dzięki którym jeszcze silnej zaznaczyliśmy obecność Wrocławia i tworzonych tu technologii, na mapie świata. Najlepszym zwieńczeniem tegorocznych wysiłków jest, zgodnie z raportem Fundacji Startup Poland, pozycja Wrocławia jako krajowego lidera rynku startupowego ー mówi Paulina Muszyńska, kierowniczka Zespołu ds. Projektów Rozwojowych. Poza flagowymi wydarzeniami Startup Wroclaw: Ewolucje oraz Made in Wroclaw, opublikowaliśmy również raport Gamedev w Aglomeracji Wrocławskiej”, w którym zbadaliśmy wrocławskie spółki zajmujące się tworzeniem gier komputerowych.

Prezentacja raportu Gamedev w Aglomeracji Wrocławskiej 

Zespół ds. Wsparcia Pracowników Zagranicznych nawiązał współpracę w zakresie legalizacji pobytu z 21 firmami. Udzieliliśmy wsparcia 918 cudzoziemcom (złożenie nowych wniosków, dołączenie do trwających postępowań, konsultacje). Złożyliśmy 602 nowe wnioski i otrzymaliśmy decyzje dla 263 osób wylicza kierownik Jakub Frączyk. Ponadto przeprowadziliśmy wiele szkoleń z procedury legalizacji pobytu dla inwestorów oraz ich pracowników i wspieraliśmy obywateli Ukrainy, organizując webinary i spotkania informacyjne ułatwiające dostosowanie się do nowej rzeczywistości w Polsce.

Sytuacja panująca za naszą wschodnią granicą spowodowała, że cały rok był zdominowany programami pomocowymi dla Ukrainy. Dzięki fantastycznej postawie lokalnych firm udało się pomóc osobom dotkniętym wojną - organizowano zbiórki darów, oddawano do użytku powierzchnie noclegowe, organizowano wolontariaty pracownicze, podczas których wspierano obywateli Ukrainy pojawiających się we Wrocławiu. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazaną pomoc i niesamowite wsparcie w tak ważnym momencie.

Wraz z Powiatowym Urzędem Pracy przyjmowaliśmy oferty pracy dla obywateli Ukrainy. Z końcem roku 2022 liczba powiadomień o powierzeniu pracy wyniosła 38076. Współtworzyliśmy również webinary, m.in. „Rynek pracy dla obywateli Ukrainy”, który przygotowywał pracodawców do nowych regulacji prawnych. Obywatele Ukrainy mogli ponadto skorzystać z kursu języka polskiego, który zorganizowany został dzięki ofiarności firmy 3M. Przekazane środki rozdysponowano między Centrum Kształcenia Ustawicznego a XV LO, gdzie zarówno dorośli, jak i dzieci mogli skorzystać z bezpłatnej nauki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego.

Sektor samorządowy i edukacyjny

Kontynuowaliśmy realizację projektów nakierowanych na rozwój jednostek samorządu aglomeracji wrocławskiej, jak również wspieraliśmy lokalny biznes, rynek pracy i szkolnictwo. Za jedno z najważniejszych działań możemy uznać organizację konkursu dla MŚP z całego Dolnego Śląska, który cieszył się dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców. Przyznaliśmy w nim ponad 20 grantów na prace badawczo-rozwojowe na rzecz firm o wartości 4 mln zł. Warto podkreślić, że pomysły na projekty R&D dotyczyły wszystkich inteligentnych specjalizacji regionu mówi Tomasz Śpiewak, dyrektor Centrum Promocji i Usług. Ponadto, w roku 2022 zakończyliśmy realizację części naszych projektów z perspektywy finansowej 2014-2020 w tym m.in. wdrażanie standardów obsługi inwestora w dolnośląskich gminach, projekt „reSTART” wspierający migrantów, budowę dróg rowerowych i parkingów P&R w różnych częściach aglomeracji, jak również realizowany w ramach programu Horyzont 2020 GrowGreen. 

Był to też ostatni rok realizacji projektu Dobry staż lepsze jutro”. W sumie, w ramach tego 3-letniego projektu udało nam się zorganizować staże i praktyki zawodowe dla 350 uczniów 9 wrocławskich szkół. Przyjmując stażystów, praktyczną naukę zawodu umożliwiło ponad 100 firm działających w kilkunastu branżach z całej aglomeracji wrocławskiej. Działania w tym projekcie rozszerzyliśmy o grupę uczniów z Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w szkołach we Wrocławiu po 24 lutego. Mieli oni okazję skorzystać z doradztwa zawodowego, nauki języka polskiego i zrealizować staż w wybranej firmie ー mówi kierownik projektu Mateusz Kędroń.

Podsumowanie projektu Dobry staż ー lepsze jutro”

Nowa sytuacja geopolityczna sprawiła, że musieliśmy zmienić strategię promocji oferty wrocławskich uczelni za granicą w ramach działań Study in Wroclaw. Siłą rzeczy, zaplanowane wcześniej targi edukacyjne i kampanie promocyjne w Ukrainie zostały odwołane. Wycofano się również z działań prowadzonych w Rosji i Białorusi, ograniczając się do kontaktów polonijnych i indywidualnych konsultacji. Główny akcent położyliśmy za to na Azję Centralną, która jest interesującym i perspektywicznym kierunkiem, z którego można przyciągać studentów na wrocławskie uczelnie. Wzięliśmy udział w największych targach edukacyjnych w Kazachstanie i Uzbekistanie, udała się także misja do Gruzji czy imprezy targowe online. Do tego zrealizowaliśmy cykl wydarzeń w Kazachstanie z pomocą ambasadorów projektu Study in Wroclaw i zorganizowaliśmy wizytę we Wrocławiu partnerskiego uniwersytetu AUPET z Ałmaty  ー wylicza kierownik projektu Mirosław Lebiedź

W ramach działań Centrum Analiz Przestrzennych monitorowaliśmy rynek inwestycji mieszkaniowych i biurowych, jak również zbieraliśmy i analizowaliśmy dane o inwestycjach deweloperskich, mające pomóc w planowaniu infrastruktury miejskiej. Ponadto, w związku z pracami nad strategią rozwoju Wrocławia „Strategia Wrocław 2050” nasz zespół przygotował „Diagnozę przestrzenną dla wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego”. Badaliśmy w niej sytuację przestrzenną 19 gmin ościennych i ich zamiarów rozwojowych w kontekście relacji, jakie tworzy z nimi Wrocław, stanowiący rdzeń aglomeracji mówi Natalia Kinga Matyja, dyrektor Centrum Analiz Przestrzennych. 

Portal www.wroclaw.pl 

Portal Wroclaw.pl obfitował w 2022 roku w mnóstwo nowych treści przydatnych dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. W serwisie Przedsiębiorczy Wrocław na Wroclaw.pl w publikowaliśmy nowe informacje z zakresu pomocy dla przedsiębiorców przygotowywanej przez gminę Wrocław w kontekście trudności spowodowanych COVID-19. Relacjonowaliśmy najważniejsze wydarzenia gospodarcze we Wrocławiu i regionie, takie jak Forum Ekonomiczne w Karpaczu czy Startup Wroclaw: Evolutions.

W tematach środowiskowych na stronie „Zmień piec” przypominaliśmy, że 2022 to ostatni rok, w którym można otrzymać dopłaty do 12 tys. zł na wymianę pieca z miejskiego programu KAWKA Plus. Na stronie Zielonego Wrocławia – oprócz bieżących informacji o nowych nasadzeniach i zazielenianiu Wrocławia – informowaliśmy o kolejnych edycjach akcji „Wrośnij we Wrocław”, „Złap deszcz”, „#EKOszenie”, deratyzacji miasta, bezpłatnych kompostownikach dla mieszkańców, odkomarzaniu czy programie usuwania azbestu. 2022 r. to także finał akcji GrowGreen, w ramach której powstała zielona ul. Daszyńskiego a także 7 parków kieszonkowych na Ołbinie. Na Zielonym Wrocławiu informowaliśmy o wydarzeniach dla mieszkańców z okazji finału GrowGreen oraz zamykaliśmy ten projekt podczas konferencji we francuskim Breście.

W 2022 roku duży nacisk położony został także na informacje praktyczne dla organizacji pozarządowych (NGO). Publikowaliśmy informacje o bezpłatnych szkoleniach, programach grantowych czy warsztatach dla organizacji chcących startować w otwartych konkursach ofert. Pisaliśmy również o projektach, które realizują wrocławskie organizacje pozarządowe, pomagając tym samym dotrzeć im z informacjami do odbiorców. Szeroko informowaliśmy o finansowanej ze środków gminnych renowacji zabytków techniki (zabytkowe tramwaje i autobusy) oraz o badaniach potencjałów, przeprowadzonych na ośmiu wrocławskich osiedlach zakwalifikowanych do opracowywanego przez miasto Gminnego Programu Rewitalizacji.

W 2022 roku w serwisie wroclaw.pl regularnie pisaliśmy o dokonaniach wrocławskich naukowców i studentów. W ciągu roku powstało kilkaset publikacji dotyczących badań, projektów naukowych i wydarzeń firmowanych przez wrocławskie szkoły wyższe. Na Wroclaw.pl realizowany był w 2022 roku cykl tekstów „Odwiedź Dolny Śląsk” na temat atrakcji w miastach i gminach Dolnego Śląska i cykl „Budynki z duszą”. To obudowana zdjęciami prezentacja ciekawych historycznie, oryginalnych (i na ogół niedostępnych na co dzień) budowli we Wrocławiu. 

Wroclaw.pl w 2022 roku był pełen informacji o życiu kulturalnym stolicy Dolnego Śląska. Informowaliśmy naszych Czytelników o najważniejszych premierach filmowych, muzycznych, teatralnych czy książkowych. Recenzowaliśmy najważniejsze spektakle, koncerty i wystawy. Nie zabrakło też treści lifestylowych: o życiu artystów związanych z Wrocławiem, czy filmach serialach, które u nas powstawały, a które odbiły się szerokim echem na całym świecie - jak wielki hit Netflixa „Wielka woda” o Powodzi Tysiąclecia we Wrocławiu w 1997 roku.

Wroclaw.pl to w 2022 roku to także miejsce przyjemne dla oka: serwis obfitował w świetne zdjęcia naszych fotoreporterów, zamieszczaliśmy galerie zdjęć historycznych (np. w specjalnym serwisie o powodzi z 1997 roku, jak i współczesnych, z wydarzeń ważnych dla mieszkańców Wrocławia). 

- Zamieściliśmy tysiące praktycznych i poradnikowych informacji potrzebnych wrocławianom i wrocławian interesujących. Żeby coraz lepiej rozumieli miasto, znali je, budowali i angażowali się w jego sprawy - podsumowuje Robert Migdał, redaktor naczelny portalu wroclaw.pl. - Każdego miesiąca notujemy blisko 10 milionów odsłon – to znaczy, że w każdej minucie mieszkańcy odwiedzają ponad 200 stron na miejskim portalu, szukając (i znajdując!) ważne dla siebie informacje - cieszy się.

Setny numer biuletynu wroclaw.pl

Okładka setnego numeru biuletynu wroclaw.pl

W 2022 roku ukazało się 47 numerów biuletynu wroclaw.pl. W tym roku pisaliśmy o najważniejszych inwestycjach, takich jak remont Mostów Pomorskich, Aleja Wielkiej Wyspy czy powstanie trasy tramwajowej przez Popowice. Zachęcaliśmy mieszkańców naszego miasta do głosowania we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim, informowaliśmy rodziców, jak zapisać dzieci do przedszkoli i szkół, tłumaczyliśmy procedury wymiany pieca czy zamawiania tańszego węgla. Co tydzień zaglądaliśmy na wrocławskie osiedla, zapraszając wrocławian na wydarzenia tuż obok nich. Polecaliśmy także w cotygodniowych seriach interesujące miejsca z okolic Wrocławia (Odwiedź Dolny Śląsk), spacery wśród zieleni (Parki Wrocławia), a także przybliżaliśmy interesujące postacie mieszkańców stolicy Dolnego Śląska w cyklu Seniorzy na medal czy Wrocławianie z pasją. Wydaliśmy także trzy specjalne numery w języku ukraińskim, aby dotrzeć z informacjami o noclegach, darach i innej pomocy do przybywających do Wrocławia Ukraińców uciekających przed wojną. - To był dla nas wyjątkowy rok także dlatego, że we wrześniu ukazało się jubileuszowe, setne wydanie biuletynu - podkreśla Anna Aleksandrowicz, zastępczyni redaktora naczelnego wroclaw.pl ds. biuletynu. 

800 filmów wideo WrocławTV

Operatorzy kamer na Wzgórzu Sakwowym podczas konferencji prasowej

2022 to już drugi rok dynamicznego rozwoju miejskiego kanału wideo Wrocław TV. Pojawiło się na nim około 800 filmów, które wygenerowały 1,7 mln odsłon. Kolejne ok. 4 mln odsłon udało się uzyskać na kanałach w innych mediach społecznościowych. Dział Wideo ARAW towarzyszy z kamerą najważniejszym wydarzeniom z życia miasta, w tym największym inwestycjom czy miejskim kampaniom społecznym, takim jak Zmień piec, czy Wrocławski Budżet Obywatelski.

– Duży nacisk kładziemy również na to, aby nasze materiały były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dlatego co tydzień przygotowujemy filmowe Podsumowanie Tygodnia z tłumaczeniem na język migowy, a zdecydowana większość naszych produkcji ma dodaną transkrypcję – podkreśla Janusz Krzeszowski, kierownik Działu Wideo.

Oprócz treści w języku polskim zespół wideo przygotował w tym roku kilkadziesiąt materiałów w języku ukraińskim poświęconych sprawom społeczności ukraińskiej mieszkającej we Wrocławiu. Udało się też stworzyć kilka interesujących serii podcastów i wideocastów, m.in. "Wielka Woda 97”, poświęcony powodzi tysiąclecia, czy podcast dla miłośników czworonogów - “Łapka w górę! Po ludzku o psach”. Sporą popularnością cieszyło się również słuchowisko “Muzyczne spacery po Wrocławiu”, a do wodnych aktywności latem zachęcała wrocławian seria “Aktywnie wakacje w mieście”.

– Staramy się też nadążać za trendami w social mediach, dlatego tworzymy więcej materiałów wideo w różnych formatach. Tak aby mogły zaistnieć np. na Instagramie  czy platformie Tik Tok. Na kanale WrocławTV pojawiły się również pierwsze filmy w formie „shorts” – dodaje Krzeszowski. Prawdziwą wisienką na torcie i wielkim zaszczytem dla zespołu działu wideo było wyprodukowanie w tym roku ekskluzywnego wywiadu z amerykańskim aktorem Johnem Malkovichem, który gościł we Wrocławiu.

Dział Rozwoju rozwija ARAW

W 2022 roku powstał Dział Rozwoju Pionu Komunikacji Społecznej ARAW,  łącząc w sobie dwa zespoły: IT i contentu. - Dział Rozwoju stworzył i zaktualizował dla wrocławian wiele nowych serwisów, takich jak: Wrocław BEZ Przemocy, SmartCity, strona www.wroclaw.pl w języku ukraińskim, PomagaMY Wrocław (odpowiedź na wojnę w Ukrainie) oraz angielsko- i niemieckojęzyczną wersję visitwroclaw.eu - wylicza Anna Gaździcka,  kierownik Działu Rozwoju. -  Odświeżyliśmy również stronę prezydenta Wrocławia we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia – efektem współpracy było także powstanie nowego modułu „Wskaźniki” z informacjami dotyczącymi wykonanych w 2022 inwestycji.

Pisaliśmy dla Was na bieżąco artykuły związane z różnymi ważnymi dla Polaków wydarzeniami. Hucznie świętowaliśmy m.in. Rok Dobrych Relacji, Wakacje we Wrocławiu, Europę na Widelcu, Dzień Odry, Dzień Życzliwości czy niedawne mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze. Spod pióra zespołu contentu i wspólnej pracy z programistami wyszła relacja Atak Rosji na Ukrainę i artykuł na 25 lat powodzi we Wrocławiu z 1997 roku. Cyklicznie tworzyliśmy zestawienia wydarzeń weekendowych i wysyłaliśmy do wrocławian cotygodniowy newsletter z wydarzeniami. Opublikowaliśmy w serwisie go.wroclaw.pl ponad 1000 wydarzeń. Na portalu visitwroclaw.eu zaktualizowaliśmy 96 artykułów i opublikowaliśmy informacje o ponad 200 restauracjach oraz kawiarniach. Stworzyliśmy również serię #GastroUlice, zapoznając mieszkańców z gastronomią znanych i mniej znanych wrocławskich ulic.

Codziennie od października 2022 roku publikujemy dla wrocławian podcast Wrocław na dzień dobry. Od grudnia możecie również zapoznać się z treściami gastronomicznymi i wiadomościami z regionu w serwisie Dla mieszkańca. Z wyprzedzeniem przekazywaliśmy najważniejsze informacje o nadchodzących świętach, takich jak Boże Narodzenie, Wielkanoc czy mikołajki i aktualizowaliśmy treści w taki sposób, aby dotarły do większej liczby czytelników. Współpracowaliśmy w tym roku z wieloma działami ARAW, w tym wspieraliśmy redakcję w ich działaniach, pełniąc czynne dyżury podczas awarii i tworzenia treści w naszym systemie. Współpracowaliśmy z wydziałem partycypacji przy publikacji konsultacji społecznych w serwisie Wrocław Rozmawia. Cyklicznie publikowaliśmy także w serwisie visitwroclaw.eu miesięcznik dla dzieci „Krasnalowe wieści”.

Zespół IT na początku roku 2022 podjął się stworzenia rozbudowanego modułu rozkładów jazdy, który na bieżąco we współpracy z WTR jest aktualizowany. Wdrożyliśmy razem z Wrocławskim Centrum Akademickim serwis Akademicki Wrocław. Programiści dbali również o to, aby wszystkie strony internetowe spełniały wymagania cyfrowej dostępności, a portal www.wroclaw.pl był wzbogacony o nowe funkcjonalności, które ułatwiają odwiedzającym szybkie zdobywanie informacji o Wrocławiu (moduł relacji, pasek Hot News, odświeżone galerie zdjęć i wszelkie prace systemowe, które rzutowały polepszeniem wyglądu strony). Dzięki programistom redaktorzy mogą publikować na stronie filmy z YouTube, posty z Instagrama, Facebooka, Twittera. Głównym zadaniem Działu Rozwoju było także poprawienie widoczności portalu www.wroclaw.pl w wyszukiwarce Google. Zaktualizowaliśmy politykę prywatności, aby mieszkańcy Wrocławia nie mieli wątpliwości co do zbieranych przez nas danych.

W międzyczasie rozwijaliśmy serwis Nasz Wrocław, gdzie dodaliśmy trzech nowych partnerów, wprowadziliśmy funkcję czatu wideo i nowy, rozbudowany status w aplikacji: Nasz Wrocław MAX, który daje większe możliwości zniżkowe przy korzystaniu z wrocławskich atrakcji. Rozpoczęliśmy również współpracę z miejskimi bibliotekami publicznymi i zapewniliśmy mieszkańcom uczestniczącym w programie Nasz Wrocław zniżki za parkowanie na NFM. Sprawowaliśmy pieczę nad wszystkimi serwisami z www.wroclaw.pl, likwidując na bieżąco błędy. Szkoliliśmy nowych pracowników firmy ARAW z pracy w systemie CMS umożliwiającym publikację artykułów na stronie. Zlecaliśmy tłumaczenia tekstów na język ukraiński, angielski i niemiecki.

Dział Projektów Społecznych

Ponad 80 tysięcy osób zagłosowało w sprawie przyszłości Wrocławia w WBO. Blisko 13 tysięcy wymieniło do tej pory piece węglowe na przyjazne środowisku źródła ogrzewania. Blisko 10 tysięcy poznało prowadzone w mieście eko-projekty w trakcie Soboty z Zielonym Wrocławiem. Mówimy do mieszkańców poprzez serwis www i biuletyn. Coraz częściej wrocławianie i wrocławianki obserwują nas też przez media społecznościowe. Śledzi nas nie tylko 20 tysięcy fanów na Facebooku. Nie zapominamy także o młodszych odbiorcach – nasze filmy na Tik Toku notują po kilkaset tysięcy, a nawet powyżej miliona wyświetleń.

- Mówimy o mieście, o jego sprawach, o tym, co dotyczy mieszkańców - tłumaczy Przemysław Wronecki, kierownik zespołu projektów miejskich ARAW. - Edukujemy i pomagamy – nasza kampania Ciepło w domu to wsparcie w oszczędzaniu, które i dla Miasta i dla jego mieszkańców, stało się koniecznością. Nieustannie myślimy, jak mówić więcej i lepiej. Dlatego nie świętujemy tegorocznych sukcesów, a myślimy, jak osiągnąć kolejne w 2023 - podkreśla.