www.wroclaw.pl

Analiza najbardziej innowacyjnych branż Dolnego Śląska. Raporty

Dolny Śląsk pod wieloma względami plasuje się wysoko w rankingach poziomu rozwoju gospodarczego polskich województw. W szybko rozwijającym się regionie, kluczowe jest monitorowanie wszelkich trendów wpływających na rynek, aby w pełni rozumieć jej mocne i słabe strony.

Dolny Śląsk postrzegany jest jako region innowacji, oferujący szeroki wachlarz możliwości dla wielkich korporacji, jak i młodych startupów, tworząc unikalne środowisko biznesowe. Mając na celu promocję gospodarczą i przedstawienie aktualnej kondycji głównych sektorów województwa dolnośląskiego, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej opracowała, dwa kompleksowe raporty branżowe, które ukazały się na początku 2021 roku. Oba dokumenty koncentrują się łącznie na sześciu specjalnościach:

Mobilność przestrzenna

Jej fundamentalnymi obszarami są branża motoryzacyjna oraz lotnicza (w tym kosmiczna). W ciągu ostatnich kilku lat odnotowuje się wzrost liczby inwestorów na terenie województwa dolnośląskiego produkujących części i podzespoły dla sektora automotive, takich jak Borgers, BMW, Daimler, czy Volvo.

Dolnośląska branża lotnicza może pochwalić się długą listą przedsiębiorstw, instytucji i zakładów naukowych pracujących nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami w swojej dziedzinie. Do reprezentantów tego sektora można zaliczyć Becker Avionics Polska, Collins Aerospace, Ryanair, czy XEOS.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

Historia dolnośląskiego rynku IT sięga lat 60-tych, gdy rozpoczęła się produkcja pierwszego komputera Odra przez firmę Elwro. Od 2009 roku branża ICT doświadcza nieprzerwanego wzrostu pod względem liczby nowych podmiotów - ich ilość zwiększyła się ponad trzykrotnie.

Rozwój ten miał miejsce głównie dzięki firmom zajmującym się produkcją oprogramowania oraz doradztwem w zakresie informatyki, których w 2009 roku było 2 096, a w 2013 roku ich liczba wzrosła do 8 433. Nie zaskakuje więc fakt, że region posiadający tak długą tradycję sektora informatycznego jest jednym z przodujących nie tylko w skali kraju, ale całej Europy.

Trend wzrostowy branży nie zmienił się nawet w 2020 roku. Doświadczenia z pandemią Covid-19 mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój automatyzacji, informatyzacji i pracy zdalnej.

Produkcja maszyn, urządzeń/obróbka materiałów

Zdecydowanie najwięcej przedsiębiorstw specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń. Najliczniejszą grupą reprezentującą sektor jest kategoria małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jednak na rynku nie brakuje także dużych firm, takich jak DeLaval, General Electric, czy LG Chem.

Postęp technologiczny w przemyśle maszynowym opiera się na inżynierii materiałowej, integracji i cyfryzacji procesów produkcyjnych, co podnosi efektywność i optymalizuje koszty produkcji. Duży potencjał tkwi często w młodych startupach, dzięki którym istnieje realna szansa zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym przez polskich producentów.

Chemia i farmaceutyka

Na Dolnym Śląsku duże znaczenie w branży mają działalności badawczo-rozwojowe, których idealnym przykładem jest Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek. Biznes ściśle współpracuje z ośrodkami naukowymi takimi jak Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT, która jest jedną z pierwszych organizacji w Polsce typu RTO (Research and Technology Organisation).

Istotnym źródłem specjalizacji staje się produkcja farmaceutyczna oraz kosmetologiczna na bazie surowców naturalnych, w tym zielarskich. Duży potencjał ma także rozwój nowoczesnych narzędzi dla chemii i biotechnologii analitycznej, której reprezentantami na Dolnym Śląsku są firmy Ertec oraz WIAN.

Żywność wysokiej jakości

Rynek branży spożywczej w województwie dolnośląskim jest niesamowicie zróżnicowany. Z jednej strony drobni producenci, działający na małą skalę, a z drugiej strony globalne koncerny spożywcze (np. Lorenz Bahlsen, Nestle Purina).

Dzięki obserwowanym tendencjom demograficznym, takim jak starzenie się społeczeństwa i wydłużanie się przeciętnej długości życia branża żywności wysokiej jakości zyskuje na popularności. Zmieniający się styl życia konsumentów na bardziej prozdrowotny ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój całego sektora.

Surowce naturalne i wtórne

Jedną z podstawowych i najbardziej unikatowych cech Dolnego Śląska jest występowanie na terenie województwa szerokiego wachlarza grup surowców naturalnych w promieniu zaledwie kilkudziesięciu kilometrów. Należą do nich m.in. złoto, srebro, kamienie szlachetne i ozdobne, sprzyjające rozwojowi niszowej branży, jaką jest jubilerstwo i branże powiązane, np. szklarstwo.

Skarby Dolnego Śląska nie ograniczają się jedynie do surowców. Region znany jest także z zasobów cennych wód mineralnych i leczniczych, które na ten moment nie są w pełni wykorzystywane, co daje duże pole do manewru potencjalnym inwestorom w przyszłości.

Raport: Mobilność przestrzenna, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz produkcja maszyn urządzeń/obróbka materiałów

Raport: Branża chemiczna i farmaceutyczna, żywność wysokiej jakości oraz surowce naturalne i wtórne

Publikacja zrealizowana w ramach projektu pt. "Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym