www.wroclaw.pl

Akademia Study in Wroclaw 2021

Po raz kolejny ARAW zorganizowała serię spotkań dla nowych studentów z zagranicy rozpoczynających naukę na wrocławskich uczelniach. ​Eksperci starali się wyposażyć uczestników w przydatną wiedzę dotyczącą różnych aspektów ich pobytu we Wrocławiu. Wśród prowadzących znaleźli się szkoleniowcy z Fundacji Ukraina, Instytutu Praw Migranta czy Komendy Miejskiej Policji.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej od kilkunastu lat realizuje program Study in Wroclaw. To wspólna inicjatywa miasta i środowiska akademickiego, wspierająca studentów zagranicznych przyjeżdżających zdobywać wiedzę na uczelniach Wrocławia. Po rozpoczęciu każdego roku akademickiego przygotowywany jest cykl spotkań dla osób rozpoczynających studia pod nazwą Akademia Study in Wroclaw. W roli prelegentów na spotkania zapraszani są eksperci w dziedzinie wspierania informacyjnego migrantów. 

Akademia Study in Wroclaw 2021

W odróżnieniu od ubiegłorocznej edycji, zajęcia odbyły się stacjonarnie z zachowaniem wszystkich zasad zaleceń sanitarnych (maseczki, dezynfekcja rąk, bezpieczny dystans). Większość zajęć poprowadzono w języku polskim. Po raz pierwszy wprowadzono blok tematyczny dla studentów zagranicznych studiujących na kierunkach anglojęzycznych zawierający podstawowe informacje ze wszystkich zajęć.

Zajęcia zostały podzielne na cztery bloki tematyczne:

1 spotkanie - (POL) Wrocław - studenckie miasto

2 spotkanie - (POL) 1 cz. - Jak zadbać o bezpieczeństwo. 2 cz. – Student poszukuje pracy

3 spotkanie - (POL) Legalizacja pobytu

4 spotkanie - (ENG) Legalization in Poland + Work for a student

Akademia Study in Wroclaw 2021 

Ponad wszelką wątpliwość poruszone zostały zagadnienia, z którymi wcześniej czy później się zetkną się studenci. Akademia ma nauczyć zastosowania wiedzy w praktyce. Jednym z tematów, któremu poświęcono osobne spotkanie, było bezpieczeństwo studentów zagranicznych, a także uświadomienie przysługującym im praw oraz ciążących na nich obowiązkach. Studenci dowiedzieli się również, jak reagować na zagrożenie i gdzie szukać pomocy. Dodatkowym wsparciem posłużą kontakty do licznych organizacji wspierających cudzoziemców we Wrocławiu. 

Akademia Study in Wroclaw 2021

​Wszystkie spotkania odbyły się w siedzibie Centrum Ukraińskiego Kultury i Rozwoju (CUKR) przy ul. Ruskiej we Wrocławiu. Wśród prowadzących, oprócz kierownika projektu Study in Wroclaw, znaleźli się szkoleniowcy z Fundacji Ukraina, prawnicy z Instytutu Praw Migranta oraz przedstawiciel Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji.