Wyniki zapytania ofertowego NR 1 KOORDYNATOR MERYTORYCZNY w ramach projektu „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”.

Wyniki zapytania ofertowego NR 1 KOORDYNATOR MERYTORYCZNY w ramach projektu „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”.

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Anna Gazda, zam. we Wrocławiu
Data wpłynięcia oferty - 2017-07-26
Cena: 57 970 zł brutto

Pełna lista podmiotów

1. Anna Gazda zam. we Wrocławiu