Promocja gospodarcza gmin WrOF

Promocja gospodarcza gmin WrOF

Projekt „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” 

Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF, Schemat 1.4 D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i zagranicznych.

Cele projektu: celem głównym projektu jest poprawa rozpoznawalności i wizerunku wybranych gmin WrOF jako miejsca o wysokiej atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej na szczeblu krajowym
i międzynarodowym oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie. 

 

Wartość projektu: 3 493 991,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 882 937,35 zł

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2016 r. – 30 listopada 2018 r.

 

Beneficjent: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Podmioty biorące udział w projekcie: 9 Gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Siechnice i Wisznia Mała).