Informacje ogólne

Informacje ogólne

ARAW jest publiczną spółką non profit, w całości należącą do samorządów, o kapitale zakładowym w wysokości 26 mln zł. Jej akcjonariusze to 30 samorządów gminnych aglomeracji wrocławskiej. Organem wykonawczym spółki jest 2-osobowy zarząd, zaś nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach sprawuje 3-osobowa rada nadzorcza.

W skład ARAW wchodzą następujące zespoły:

  • Centrum Wspierania Biznesu – odpowiedzialne za promocję gospodarczą oraz aktywne pozyskiwanie i obsługę inwestorów zagranicznych,

  • Centrum Promocji i Usług – realizujące projekty związane z promocją, rozwojem samorządów, szkolnictwem zawodowym, strategiami rozwoju lokalnego i projekty unijne,

  • Redakcja portalu Wroclaw.pl – kreująca główną stronę internetową Wrocławia i portale dedykowane,

  • Biuro spółki – odpowiedzialne za finansową, administracyjną i prawną obsługę działalności spółki.

 

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

pl. Solny 14

50-062 Wrocław 

NIP 897 171 03 46

Regon: 020204230

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000248319

Kapitał spółki: 27 190 990,00 PLN wpłacony w całości.