Zarząd

Zarząd

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym, prowadzącym sprawy ARAW i reprezentującym ją na zewnątrz. Skład Zarządu:

Prezes zarządu – Ewa Kaucz 

Ewa Kaucz – ma wykształcenie filologiczne (Uniwersytet Wrocławski), wzbogacone studiami podyplomowymi i kursami z dziedziny prawa, finansów i public relations oraz kursem dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Ukończyła studia Executive MBA. W ARAW-ie odpowiada za nadzorowanie pracy Centrum Wspierania Biznesu, strategię rozwoju biznesu oraz pozyskiwanie inwestorów zagranicznych.

Funkcję prezesa zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA pełni od lipca 2017 r.

Wiceprezes zarządu – Dariusz Ostrowski 

Dariusz Ostrowski – absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu administracji, zarządzania finansami i gospodarki lokalnej (Uniwersytet Wrocławski), komunikacji społecznej (Central Connecticut State University), zarządzania kadrami oraz zarządzania jednostką administracji publicznej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), a także zarządzania jakością (Politechnika Wrocławska). Od 1990 do 2000 r. był komendantem Dolnośląskiej Chorągwi ZHP. 

W latach 1995-2008 pracował w Urzędzie Miejskim Wrocławia jako dyrektor Departamentu Prezydenta Wrocławia oraz pełnomocnik prezydenta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Auditor wiodący systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001.

W 2004 r. zdał egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Członek rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA (2004-2006), przewodniczący rady nadzorczej „Wrocławskie Mieszkania” Sp. z o.o. (2007-2009) oraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich SA, reprezentujący Ministra Skarbu Państwa (2008-2010). 

W latach 2007-2017 pełnił funkcję prezesa zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA.