Wyniki zapytania ofertowego nr 3 - wykonanie, budowa dwóch stoisk ambientowych-multimedialnych - anulowanie zapytania

Wyniki zapytania ofertowego nr 3 - wykonanie, budowa dwóch stoisk ambientowych-multimedialnych - anulowanie zapytania

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy informację w sprawie anulowania zapytania ofertowego nr 3 na usługę wykonania, budowy dwóch stoisk ambientowych – multimedialnych – wraz z montażem, demontażem i transportem na i z lotniska we Wrocławiu oraz inne lotnisko w odległości do 500 km od Wrocławia w ramach projektu pt. „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”,  współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”, Schemat 1.4D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dokumenty i załączniki