Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza jest organem wykonującym stały nadzór nad działalnością ARAW we wszystkich jej dziedzinach. Skład Rady Nadzorczej:

Justyna Kosturkiewicz – przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Jacek Rugieł

Elżbieta Janus-Burak