Partnerzy

Partnerzy

Od początku swojej działalności ARAW zbudowała relacje z wieloma partnerami publicznymi i prywatnymi szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park

invest-park.com.pl

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

www.lsse.eu

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

www.ssemp.pl

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

www.dwup.pl

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

www.pup-wroclaw.pl

Convention Bureau Wrocław

www.convention.wroclaw.pl

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

www.paiz.gov.pl

Wrocławski Park Technologiczny

www.technologpark.pl

EIT + Wrocławskie Centrum Badań

www.eitplus.pl

Wrocławski Park Wodny

www.parkwodny.wroc.pl

Zoo Wrocław

www.zoo.wroclaw.pl

Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.

http://www.letia.pl/pl

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej

www.biurokarier.pwr.edu.pl

Euro-Park Wisłosan – Agencja Rozwoju Przemysłu

www.tsse.arp.pl

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

www.dawg.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.umwd.dolnyslask.pl

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

www.duw.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

www.kowr.gov.pl

Politechnika Wrocławska

www.pwr.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski

uni.wroc.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

www.ue.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

www.up.wroc.pl

Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016

www.wroclaw2016.pl

The World Games Wroclaw 2017

theworldgames2017.com

Hala Stulecia

halastulecia.pl