Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 • Dyrektor naczelny – Dariusz Ostrowski
 • Dyrektor ds. strategii i rozwoju biznesu – Ewa Kaucz
 

Centrum Wspierania Biznesu

 • Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu – Łukasz Czajkowski
 • Kierownik projektu – Aleksandra Kłonowska-Drozd
 • Kierownik projektu – Karolina Grzyb
 • Kierownik projektu – Lucyna Stempak
 • Kierownik projektu – Kalina Kalińska
 

Centrum Promocji i Usług

 • Dyrektor Centrum Promocji i Usług – Przemysław Chłoń
 • Specjalista ds. kontaktów międzynarodowych – Maria Hryceniak
 • Specjalista ds. kontaktów międzynarodowych – Mirosław Lebiedź
 • Specjalista ds. nowych mediów – Urszula Jagielnicka
 • Specjalista – Mateusz Kędroń
 

Biuro Spółki

 • Dyrektor administracyjny – Tomasz Studenny
 • Główny specjalista – Katarzyna Dziubek
 • Główny specjalista ds. administracyjno-prawnych – Patrycja Lisowska
 • Specjalista – Izabela Hulanicka
 • Specjalista ds. umów i rozliczeń – Beata Łońska
 • Asystentka zarządu – Dorota Mitraszewska
 • Asystentka – Monika Auguścik
 • Asystentka – Natalia Makowiecka
 

Redakcja Portalu Wroclaw.pl

  • Redaktor naczelny – Ewa Waplak
  • Z-ca redaktora naczelnego – Janusz Krzeszowski
   • Sekretarz redakcji – Małgorzata Wieliczko
   • Kierownik Działu Kultura – Agnieszka Kołodyńska
   • Koordynator projektów – Przemysław Wronecki
   • Dziennikarz – Magdalena Talik
   • Dziennikarz – Beata Makowska
   • Dziennikarz – Jarosław Ratajczak
   • Dziennikarz – Miłosz Furman-Turowski
   • Dziennikarz – Tomasz Wysocki
  • Kierownik Działu Rozwoju – Adrian Staniszewski
   • Programista – Piotr Grześlak
   • Młodszy programista – Dagmara Szulik
   • Grafik – Leszek Więckowski
   • Grafik – Łukasz Romaniczyk