Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 • Dyrektor naczelny – Dariusz Ostrowski
 • Dyrektor ds. strategii i rozwoju biznesu – Ewa Kaucz

 Centrum Wspierania Biznesu

 • Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu – Łukasz Czajkowski
 • Kierownik projektu – Aleksandra Kłonowska-Drozd
 • Kierownik projektu – Karolina Grzyb
 • Kierownik projektu – Lucyna Stempak
 • Specjalista – Kalina Kalińska
 • Specjalista – Magdalena Wypych
 • Specjalista – Mateusz Lipiński

Centrum Promocji i Usług

 • p.o. Dyrektora Centrum Promocji i Usług – Przemysław Chłoń
 • Specjalista ds. kontaktów międzynarodowych – Maria Hryceniak
 • Specjalista ds. kontaktów międzynarodowych – Mirosław Lebiedź
 • Specjalista ds. nowych mediów – Urszula Jagielnicka
 • Specjalista – Mateusz Kędroń

 Biuro Spółki

 • Dyrektor administracyjny – Tomasz Studenny
 • Główny specjalista – Katarzyna Dziubek
 • Główny specjalista ds. administracyjno-prawnych – Patrycja Lisowska
 • Specjalista – Izabela Hulanicka
 • Specjalista ds. umów i rozliczeń – Beata Łońska
 • Asystentka zarządu – Dorota Mitraszewska
 • Asystentka – Monika Auguścik
 • Asystentka – Natalia Makowiecka
 • p.o. Dyrektora ds. Komunikacji Społecznej – Adrian Staniszewski
  • Redakcja Portalu Wrocław.pl
  • Redaktor naczelna – Ewa Waplak
   • Kierownik kreatywny – Janusz Krzeszowski 
   • Operator baz danych – Miłosz Furman-Turowski 
   • Koordynator projektów – Przemysław Wronecki 
   • Dziennikarz – Agnieszka Kołodyńska
   • Dziennikarz – Magdalena Talik
   • Dziennikarz – Beata Jackowska
   • Dziennikarz - redaktor – Małgorzata Wieliczko
   • Dziennikarz – Jarosław Ratajczak
   • Dziennikarz – Tomasz Wysocki
  • Zespół Grafików
   • Kierownik zespołu – Leszek Więckowski
   • Grafik – Łukasz Romaniczyk
  • Dział IT
   • Główny programista – Piotr Grześlak
   • Webdeveloper – Dagmara Szulik