Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza jest organem wykonującym stały nadzór nad działalnością ARAW we wszystkich jej dziedzinach. Skład Rady Nadzorczej:

 Aleksandra Urban-Stromich – przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Monika Charłampowicz

Ewa Mańkowska