Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza jest organem wykonującym stały nadzór nad działalnością ARAW we wszystkich jej dziedzinach. Skład Rady Nadzorczej:

Ewa Mańkowska – przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Aleksandra Gorzelewska

Monika Charłampowicz