Oferta pracy: Specjalista ds. kierowania i rozliczania projektów

Oferta pracy: Specjalista ds. kierowania i rozliczania projektów

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA poszukuje Specjalisty ds. kierowania i rozliczania projektów do Centrum Promocji i Usług.

Centrum Promocji i Usług realizuje projekty związane z promocją, rozwojem samorządów, szkolnictwem, strategiami rozwoju lokalnego oraz projekty unijne. 

Miejsce pracy: Wrocław

Obowiązki:

 • koordynowanie i merytoryczna realizacja projektów o charakterze międzynarodowym,
 • odpowiedzialność za zarządzanie unijnym projektem o charakterze międzynarodowym,
 • odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu zgodnie z budżetem
  i harmonogramem,
 • odpowiedzialność za wybór wykonawców zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków i PZP,
 • planowanie i organizacja wydarzeń, wyjazdów, konferencji, targów branżowych, działań o charakterze międzynarodowym,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • nadzór nad jakością i terminowością realizowanych zadań,
 • monitorowanie stopnia realizacji wskaźników projektów,
 • kontakt roboczy z instytucjami finansującymi,
 • utrzymywanie relacji z obecnymi partnerami projektów unijnych,
 • współpraca z firmami z sektora MŚP biorącymi udział w realizacji projektów unijnych,
 • dokumentowanie przebiegu własnej pracy,
 • rozliczanie projektów,
 • przygotowywanie wniosków o płatność,
 • kontrola wykonania budżetu projektów,
 • praca w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014,
 • kontakt roboczy z Wykonawcami po dokonaniu ich wyboru,
 • wsparcie bieżącej pracy działu.

Oczekiwania:

 • odpowiedzialność i samodzielność w stosunku do powierzonych zadań,
 • odpowiedzialność za kierowanie, koordynację i rozliczenie projektów realizowanych przez Spółkę
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu relacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętna organizacja czasu pracy,
 • dodatkowym atutem będzie dobra znajomość drugiego języka obcego i doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

Języki:

 • Język angielski – bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie,
 • Język polski – biegła znajomość w mowie i piśmie. 

Co oferujemy:

 • udział w interesujących projektach o charakterze międzynarodowym,
 • możliwość rozwijania swoich umiejętności w trakcie szkoleń i wyjazdów,
 • przyjazną atmosferę w profesjonalnym zespole,
 • biuro w samym centrum Wrocławia,
 • pakiet sportowy,
 • elastyczny system/rodzaj pracy (usług) oraz czasu pracy.

CV wraz ze zdjęciem (bez listu motywacyjnego) prosimy wysyłać na adres araw@araw.pl do dnia 18 października 2017 r., w tytule maila wpisując: Specjalista ds. kierowania i rozliczania projektów.

Zastrzeżenie: Ogłaszający zastrzega sobie prawo do swobodnego wykorzystania ofert bez konieczności kontaktowała się ze składającym ofertę.

 Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także po jej zakończeniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).